Meta menuKvalitet leka je na prvom mestu

BERLIN-CHEMIE razvija, proizvodi i prodaje farmaceutske proizvode


BERLIN-CHEMIE A.MENARINI DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD posluje u ime matične kuće Berlin Chemie, filijale kompanije Menarini Group u Srbiji. BERLIN-CHEMIE je osnovan 1818. godine, a od 1992. godine je u sastavu MENARINI GROUP. Kompanija Menarini Group zauzima vodeću poziciju na italijanskom farmaceutskom tržištu dugi niz godina. Osnovana je 1886. godine sa sedištem u Firenci, razvijala se genaracijama i postala globalna farmaceutska kompanija kojom upravlja vlasnik.

Kompanija Menarini teži postizanju dva strateška cilja, a to su istraživanje i internacionalizacija. Oba nastojanja omogućavaju inovativne proizvode koji će se uspešno koristiti na zadovoljstvo pacijenata širom sveta. Kompanija Menarini Group uživa izvanrednu reputaciju u svetu kao efikasan i pouzdan partner. To se odnosi na razvoj novih lekova kao i na komunikaciju naučnih shvatanja.

Kompanija Berlin Chemie takodje ima koristi od ovog načina razmišljanja zasnovanog na partnerstvu. Mi dosledno sprovodimo strategiju grupe u našoj nadležnosti.


PRETRAGA


VIŠE O MENARINI GRUPI

Menarini Group logo

Za više informacija o Menarini Grupi, molimo Vas posetite www.menarini.com  External Link