Naša međunarodna stručnost

U okviru MENARINI grupe na globalnom nivou, BERLIN-CHEMIE je odgovoran za više od 30 zemalja u centralnoj i istočnoj Evropi, kao i u regionu zemalja nezavisnih država (ZND). U većini zemalja BERLIN-CHEMIE predstavljaju podružnice ili predstavništva.

Kao pouzdan partner u sektoru zdravstva, naša namera je da svojim proizvodima i našim znanjem i iskustvom doprinesemo rešavanju složenih zdravstvenih politika u ovim regionima. U tu svrhu, BERLIN-CHEMIE je razvio partnerstva na svim nivoima u mnogim zemljama.

Naši lokalni zaposleni su garanti naših poslovnih operacija. Veoma motivisani i dobro obučeni, mogu se osloniti na inovativne proizvode iz istraživanja MENARINI grupe, kao i na tradicionalne i proverene lekove za registraciju i stavljanje u promet.

Uspešna saradnja naših zaposlenih na medjunarodnom nivou i centrale sedišta BERLIN-CHEMIE obezbjeđuje dokumentaciju, planiranje proizvoda i proizvodnje u Berlinu, kao i fleksibilnu logistiku u različitim vremenskim i klimatskim zonama.

Lokacije kompanije BERLIN-CHEMIE

Ovde možete pronaći pregled svih lokacija kompanije BERLIN-CHEMIE: