Održivost i društvena posvećenost

Opredeljeni za održivi razvoj

Naš cilj je da doprinesemo zdravstvu širom sveta razvijanjem i proizvodnjom inovativnih medicinskih proizvoda. Kao proizvođači farmaceutskih proizvoda, imamo posebnu odgovornost za naše proizvode. Da bi se sprečili rizici za potrošače, naši proizvodi podležu stalnom praćenju i testiranju da bi se osigurao njihov odličan kvalitet. Ovo takođe uključuje naše moderne uslove proizvodnje. Smatramo našom obavezom da sledimo održiv i orijentisan razvoj ka budućnosti, te stoga djelujemo na ekonomski, ekološki svestan i društveno odgovoran način.

Odgovornost za životnu sredinu

Prilikom proizvodnje lekova preuzimamo odgovornost za uštedu resursa i ozbiljno smanjenje uticaja na životnu sredinu i posvećeni smo stalnom unapređivanju ekoloških i energetskih performansi, koliko je to ekonomski izvodivo.

Mi, na primer, koristimo brojne mogućnosti za uštedu energije i na taj način doprinosimo zaštiti klime. Pored toga, nastojimo da adekvatnim tehničkim i organizacionim merama kontinuirano povećavamo efikasnost sirovina i ambalažnog materijala koji koristimo.

Odgovornost za naše zaposlene

Smatramo da je zaštita na radu menadžerska odgovornost. Iz tog razloga osiguravamo uslove u kompaniji koji svim zaposlenima omogućavaju da svoj posao obavljaju u bezbednom okruženju i bez nesreća. Opasnosti i rizici se sistematski eliminišu ili smanjuju na najmanju meru.

Kroz strukturne mere, tehničku opremljenost, početno i dodatno usavršavanje naših zaposlenih i blisku saradnju sa drzavnim institucijama, osiguravamo bezbednost naših zaposlenih i naših partnera.

Dodatne teme