Kodeks transparentnosti EFPIA

Preuzmi

Sponzorisani stručni skupovi u zemlji i u inostranstvu 2020.pdf
Sponzorisani stručni skupovi u zemlji i u inostranstvu 2019.pdf
Sponzorisani stručni skupovi u zemlji i u inostranstvu 2018.pdf
Sponzorisani stručni skupovi u zemlji i u inostranstvu 2017.pdf
Sponzorisani stručni skupovi u zemlji i u inostranstvu 2016.pdf
Sponzorisani strucni skupovi kod nas i u inostranstvu 2015.pdf
Sponzorisani strucni skupovi u zemlji i u inostranstvu 2014. pdf
Sponzorisani strucni skupovi u zemlji i u inostranstvu 2013. pdf
Sponzorisani stručni skupovi 2012. u zemlji i inostranstvu
Sponzorisani stručni skupovi 2011. u zemlji i inostranstvu

Dodatne teme