Kodeks ponašanja MENARINI grupe

Integritet i etika su temelj naših akcija

Kodeks ponašanja MENARINI grupe izražava vrednosti koje nas inspirišu u našem radu. Ni na koji način namera poslovanja u interesu MENARINI Grupe ili direktne ili indirektne podružnice ne može opravdati usvajanje ponašanja koje je u suprotnosti sa načelima sadržanim u ovom Kodeksu ponašanja.

Uvereni smo da je stalno postavljanje integriteta i etike u temelj naseg delovanja izvor naše snage i ključ za sve veći uspeh.

Ovaj Kodeks nije samo skup reči na listu papira, već direktan, konkretan vodič koji će inspirisati  ponašanje direktora, rukovodilaca i zaposlenih u Italiji i inostranstvu, kao i posvećenost kolektivu zasnovanom na svesnom delovanju u odnosu na naše zainteresovane strane.

Kodeks ponašanja Grupe MENARINI važi za sve kompanije grupe, gde god da se nalaze u svetu.

PREUZMI

Kodeks ponašanja MENARINI grupe
Kodeks ponašanja trećih lica

Dodatne teme