Odgovornost

Za BERLIN-CHEMIE, odgovornost je na prvom mestu. Kao proizvođač farmaceutskih proizvoda koji je istraživačka kompanija, naš cilj je da doprinesemo zdravstvu širom sveta razvijanjem i proizvodnjom inovativnih proizvoda. Saradnjom sa širokim spektrom zdravstvenih radnika, mi smo u mogućnosti da omogućimo pacijentima pristup inovativnim mogućnostima terapija.

Pored toga smatramo da je naša dužnost, u skladu sa kodeksom ponašanja MENARINI grupe, da težimo održivom razvoju koji je okrenut budućnosti. Mi smo ovde da delujemo ekonomski, ekološki, kao i društveno odgovorna kompanija.

Dodatne teme