Naš cilj

Zajedno - za život

Od kada je BERLIN-CHEMIE postao deo globalno uspešne MENARINI grupe, kompanija je doživela održiv rast i uspešnu ekspanziju. Predstavljanjem proizvoda koji su prilagođeni zdravstvenim potrebama pacijenata i lekara, BERLIN-CHEMIE je u mogućnosti da svojim korisnicima ponudi širok spektar proizvoda, između ostalog u oblasti kardiologije, respiratornih bolesti, dijabetesa, gihta i u budućnosti, onkologije.

U BERLIN-CHEMIE smo ponosni na saradnju s našim kupcima jer nam ovo omogućava da budemo u toku sa stalnim napretkom u dokazanim lekovima i da identifikujemo mogućnosti pomoću kojih naši proizvodi mogu odlučno da poboljšaju život pacijenata.

Naš cilj je brzo pokretanje proizvodnje novih lekova na tržište kroz partnerstva i licence s drugim kompanijama na međunarodnom i nacionalnom nivou, jer to omogućava našim kupcima da dobiju pristup širokom spektru najsavremenijih dostupnih terapijskih mogućnosti.

Ključ ovog uspeha leži u veštinama ljudi koji rade za BERLIN-CHEMIE. Naši zaposleni su fokusirani službenici koji mogu da se pohvale dugogodišnjim iskustvom u medicinskom marketingu.

Pod pokroviteljstvom MENARINI grupe, strateški korporativni ciljevi kompanije BERLIN-CHEMIE leže u oblastima istraživanja i razvoja, i internacionalizacije. Obe strategije imaju za cilj da omoguće pacijentima širom sveta pristup inovativnim proizvodima koji ublažavaju njihovu patnju. BERLIN-CHEMIE kontinuirano sprovodi ove korporativne ciljeve u Nemačkoj, istočnoj Evropi i regionu zajednice nezavisnih država (ZND) da bi poboljšala kvalitet života pacijenata.

Dodatne teme