Proizvodnja i osiguranje kvaliteta

Vrhunska proizvodnja lekova najvišeg kvaliteta

U skladu s filozofijom MENARINI grupe, BERLIN-CHEMIE garantuje vrhunsku i bezbednu farmaceutsku proizvodnju najvišeg kvaliteta, što je omogućeno decenijama iskustva u proizvodnji medicinskih proizvoda i kombinovano sa visoko motivisanim i izvrsno kvalifikovanim proizvodnim timom.

Savremene proizvodne lokacije u Berlin-Adlershofu, Berlin-Britzu i Kalugi (Rusija) proizvode čvrste oblike doza (tablete, film tablete i kapsule), tečnosti (sirupi i kapi) i supozitorije.

BERLIN-ADLERSHOF BERLIN-BRITZ KALUGA
  • Supozitorije
  • Tečnosti
  • Pakovanje svih oblika lekova
  • Tablete
  • Film tablete
  • Kapsule
  • Tablete
  • Film tablete
  • Kapsule

 

Proizvodni pogoni su u potpunosti modernizovani i opremljeni najsavremenijom tehnologijom. Snažna posvećenost, fleksibilni kapaciteti, visoki standardi kvaliteta i vrhunske tehnologije garantuju visokokvalitetnu i efikasnu proizvodnju lekova.

25 linija za pakovanje

> 60 proizvodnih pogona

Ukupno, više od 350 zaposlenih na tri proizvodne lokacije godišnje proizvede više od 335 miliona pakovanja gotovih lekova koji se zatim koriste u lečenju bolesti u mnogim delovima sveta. BERLIN-CHEMIE se tako može pohvaliti najvećim proizvodnim kapacitetima u okviru MENARINI grupe .

Dodatne teme