Naša istorija

Farmaceutski proizvođač s bogatom tradicijom, u srcu Evrope.

    

 

 

1890 – Kahlbaum Laborpräparate

U 1890. godini, Johan Kalbaum je osnovao hemijsku i farmaceutsku kompaniju „Kahlbaum Laborpräparate“. Stara fabrika je nekada bila u sadašnjim poslovnim prostorijama kompanije BERLIN-CHEMIE AG u Berlin-Adlershofu. Početkom 20. veka, kompanija Kahlbaum Laborpräparate je već zapošljavala više od 250 ljudi koji su proizvodili više od 1.000 različitih laboratorijskih hemikalija i prvih medicinskih proizvoda.


1927 – Od Schering-Kahlbaum AG do Schering AG

Nakon spajanja kompanije sa Schering-om, sa sedištem u Berlin-Weddingu, 1927. godine, pripadala je jednoj od najvećih hemijskih i farmaceutskih kompanija u zemlji i preimenovana je u Schering-Kahlbaum AG.

Samo deset godina kasnije, 1937. godine, kompanija je promenila celu svoju strategiju nakon potpunog preuzimanja kompanije Schering AG. Od tada se fokusira na proizvodnju ne samo hemijsko-tehničkih proizvoda, već i sve više farmaceutskih proizvoda.


1956 – VEB Berlin-Chemie

Po završetku Drugog svetskog rata, fabrika u Adlershofu Schering AG se nalazila u sovjetskoj okupacionoj zoni, a time u kasnijoj Nemačkoj Demokratskoj Republici. Kao rezultat demontaže, kompanija gubi mašine, opremu, laboratorijska postrojenja i sirovine, ali se istovremeno proizvodnja nastavlja po nalogu vojne uprave. Veliki deo proizvoda okupacione sovjetske snage su zaplenile kao obeštećenje. U 1948. godini, fabrika u Adlershofu je nacionalizovana i pretvorena u javno preduzeće.

Od sredine 50-ih pa nadalje, kompanija se potpisivala kao VEB Berlin-Chemie. U godinama koje su usledile, kompanija u javnom vlasništvu se razvila u jednu od najvećih hemijskih kompanija s proizvodnjom lekova u Nemačkoj Demokratskoj Republici. Pored penicilina, insulina i hloramfenikola, VEB Berlin-Chemie je proizvodila pesticide i proizvode za suzbijanje štetočina, kasnije takođe silikate za stambenu izgradnju i sirovine za tekstilnu i kozmetičku industriju.


1990 – Osnivanje BERLIN-CHEMIE korporacije s ograničenom odgovornošću

Neposredno pre pada berlinskog zida, kompanija je pretvorena u korporaciju s ograničenom odgovornošću da bi se osigurala njena budućnost. Ovo je takođe dovelo do preusmeravanja. Od tog trenutka, BERLIN-CHEMIE se specijalizovao isključivo za farmaceutske proizvode i uskladio svoju proizvodnju s međunarodnim standardima. Tokom radikalnog preobražaja, kompanija je uložila više od 100 miliona nemačkih maraka. Ponovnim ujedinjenjem bivšem preduzeću je poverena prodaja novoosnovanog BERLIN-CHEMIE AG, koja je ponuđena na međunarodnom tenderu.


1992 – Prodaja italijanskoj Menarini grupi

U međunarodnom tenderskom postupku, najveća italijanska farmaceutska kompanija, MENARINI grupa, kupila je BERLIN-CHEMIE AG 1992. godine, pre nego što je sveobuhvatno proširila posebno odeljenja za marketing i prodaju da bi kompanija bila spremna da odgovori izazovima vremena. BERLIN-CHEMIE posluje na nemačkom farmaceutskom tržištu u celini od 1993. godine, a velike ekonomske uspehe postiže od 1994. godine. U protekle dve decenije, BERLIN-CHEMIE se razvio u međunarodno uspešnog proizvođača lekova.

Dodatne teme