Izjava o odricanju odgovornosti

Stranice na našem internet sajtu služe za davanje informacija o našoj kompaniji,

našim proizvodima i uslugama. One se vrlo pažljivo istražuju i konstantno ažuriraju. Uprkos našem interesu da sadržaj bude ispravan, potpun i ažuriran, na žalost nismo u mogućnosti da peuzmemo odgovrnost za bilo koje navode sa sajta, bilo eksplicitno ili implicitno.

Podaci na stranicama pružaju samo opšte informacije i ni na koji način ne predstavljaju medicinski, komercijalni ili neki drugi savet. Zato je unapred isključeno traženje prava ili nadoknade štete koja je nastala direktno ili indirektno iz korišćenja ovih internet stranica i informacija koje one sadrže.

Ukoliko naše internet stranice sadrže ili se pozivaju na informacije dobijene od trećih lica, onda te informacije ne bi trebalo shvatiti kao preporuke s naše strane. Mi ne kontrolišemo ispravnost i ažurnost tih informacija niti bilo koje druge pravne aspekte, i razumljivo, nismo u stanju da preuzmemo odgovornost za njih.

Program, sadržaj, podaci, slike, itd. su zaštićeni autorskim i drugim industrijsko imovinskim pravom. Takođe, želeli bismo još da istaknemo da su sva imena proizvoda i druga obeležja propisno obeležena i zaštićena zakonom o zaštitnom žigu. Svako korišćenje, uključujući reprodukciju, distribuciju ili obradu je dozvoljeno samo u zakonski ograničenom obimu i samo uz dozvolu ovlašćene osobe.

Zadržavamo izričito pravo da promenimo sadržaj internet stranica u bilo kom trenutku.

© BERLIN CHEMIE AG

Dodatne teme