Levi menu

Politika zaštite privatnosti podataka

Cenimo Vaše interesovanje za našu kompaniju i želimo da se osećate sigurno u pogledu zaštite Vaših ličnih podataka kada posetite naš veb-sajt. Posebno poštujemo nove zahteve Opšte uredbe za zaštitu podataka Evropske unije („OUZP”).

Kontrolor obrade Vaših podataka na veb-sajtu www.berlin-chemie.rs (u daljem tekstu: „veb-sajt”) je PREDSTAVNIŠTVO BERLIN-CHEMIE AG BEOGRAD - (NOVI BEOGRAD). Više informacija o Kontroloru potražite u odeljku kontakt adresa  . Možete da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka na sledećoj adresi: A. Menarini Research & Business Service GmbH, Datenschutz-beauftragter, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin ili da pošaljete e-mail na: dpo.serbia@berlin-chemie.com ; dpo.macedonia@berlin-chemie.com ; dpo.montenegro@berlin-chemie.com ; dpo.kosovo@berlin-chemie.com .

Zaštitu Vaših ličnih podataka shvatamo veoma ozbiljno. Lični podaci su svi podaci koji se odnose na identifikovano ili fizičko lice koje se može identifikovati, kao što su ime, adresa i e-mail adresa. Kada posetite naš veb-sajt, prikupljamo lične podatke koje obrađujemo u skladu sa važećim propisima o zaštiti privatnosti podataka. Ove podatke mi ne objavljujemo, niti ih bez dozvole prosleđujemo trećim licima.

Vaše podatke čuvamo samo dok je to neophodno za funkcionisanje našeg veb-sajta i pratećih usluga ili dok smo pod zakonskom obavezom da čuvamo Vaše podatke.

Ova politika zaštite privatnosti podataka Vas obaveštava o podacima koje prikupljamo kada posetite naš veb-sajt i o načinu na koji se ti podaci koriste.

Ova online ponuda nije upućena deci mlađoj od 16 godina.

Podaci koji se obrađuju kada posetite naš veb-sajt

Kada se naš veb-sajt koristi samo u infromativne svrhe, tj. kada se ne registrujete ili nam na drugi način ne dajete informacije, mi obrađujemo samo lične podatke koje vaš pretraživač prenosi na naš server. Ako želite da pogledate naš veb-sajt, prikupljamo sledeće podatke koji su tehnički neophodni da bi Vam se naš veb-sajt prikazao i da bi se osigurala stabilnost i bezbednost veb-sajta (pravni osnov: član 6. (1) (f) OUZP):

  • IP adresa
  • Datum i vreme posete
  • Razlika u vremenskoj zoni prema srednjem vremenu po Griniču (GMT)
  • Sadržaj zahteva (određeni sajt)
  • Status pristupa/ HTTP statusni kod
  • Količina prenetih podataka u svakom od slučaja
  • Veb-sajt sa kojeg je zahtev podnet
  • Pretraživač
  • Operativni sistem i njegov interfejs
  • Jezik i verzija softvera pretraživača

Podaci se čuvaju na period od sedam dana, a zatim se automatski brišu.

Upotreba kolačića

Na osnovu člana 6. (1) (f) OUZP, na našem veb-sajtu koristimo „kolačiće” za optimizaciju veb-sajta. Kolačići su male tekstualne datoteke koje automatski kreira Vaš pretraživač i koje se čuvaju na Vašem uređaju (npr. laptop, tablet, pametni telefon) kada posetite naš veb-sajt. Informacije koje se pojavljuju u vezi sa korišćenim određenog uređaja čuvaju se u kolačiću. To ne znači da možemo da Vas direktno identifikujemo. Upotreba kolačića ima za cilj da učini korišćenje naših usluga prijatnijim za Vas. „Kolačiće sesije”, na primer, koristimo da prepoznamo da ste već posetili pojedinačne stranice našeg veb-sajta. Takvi kolačići se automatski brišu nakon što napustite naš veb-sajt.

Radi lagodnosti korisnika, koristimo i „privremene kolačiće” koji se čuvaju na Vašem uređaju tokom određenog vremenskog perioda. Ako ponovo posetite naš veb-sajt kako biste koristili naše usluge, odmah se prepoznaje da ste već posetili naš veb-sajt, koje ste unose izvršili i koje ste postavke izabrali, tako da ne morate ponovo da unosite sve.

Pored toga, koristimo kolačiće za statističko snimanje i analizu korišćenja našeg veb-sajta u svrhu optimizacije naših usluga koje Vama nudimo i kako bismo prikazali informacije koje su posebno prilagođene Vama.Ovi kolačići nam omogućavaju da prepoznamo korisnike koji su ponovo posetili naš veb-sajt. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremenskog perioda.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Podešavanja vašeg pretraživača možete podesiti tako da se na Vašem uređaju ne čuvaju kolačići ili da se pojavljuje obaveštenje svaki put pre nego što se postavi novi kolačić. Potpuno deaktiviranje kolačića može dovesti do situacije da nećete moći da koristite sve funkcije našeg veb-sajta u punoj mjeri.

Obrada podataka pri kontaktiranju

PUTEM KONTAKT OBRASCA. Možete da postavite pitanje o našim proizvodima i uslugama koristeći naš kontakt obrazac, pružajući sledeće informacije: Vaše ime, broj telefona i e-mail adresu. Korišćenje kontakt obrasca je dobrovoljno. 

PUTEM E-MAIL ADRESE. Kada uspostavite kontakt sa nama putem e-maila, sačuvamo informacije koje nam date (npr. Vaša e-mail adresa, eventualno Vaše ime i telefonski broj) kako bismo mogli da odgovorimo na Vaša pitanja. 

Mi čuvamo informacije koje nam date radi uspostavljanja kontakta kako bismo mogli da komuniciramo sa Vama (pravni osnov: član 6. (1) (f) OUZP).

Ako nam date informacije o mogućim neželjenim dejstvima naših medicinskih proizvoda, mi imamo zakonsku obavezu da obradimo i sačuvamo ove informacije (pravni osnov: član 9. (2) (i) OUZP).

Podatke dobijene u ovom kontekstu obrišemo kada čuvanje više nije potrebno, ili ograničavamo obradu u skladu sa zakonskim obavezama zadržavanja podataka.

Registrovanje na naš veb-sajt

Pošto je deo informacija koje pružamo na ovom veb-sajtu dostupan samo zatvorenim korisničkim grupama, morate da se registrujete i prijavite da biste mogli da pristupite tom sadržaju našeg veb-sajta. Za registraciju su nam od Vas potrebni sledeći podaci:

Pravni osnov za obradu Vaših podataka predstvalja član 6. (1) (f) OUZP. Vaše podatke čuvamo samo dok je potrebno da se omogući prijavljivanje. Ako napustite korisničku grupu, Vaše podatke brišemo, osim ako nismo obavezani zakonom ili ugovorom da ih zadržimo.

Google (Universal) Analytics

Ovaj veb-sajt koristi Google (Universal) Analytics, uslugu za web analizu koju pruža Google Inc. sa sedištem na adresi 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Mi koristimo Google (Universal) Analytics kako bismo mogli da analiziramo i redovno poboljšavamo korišćenje našeg veb-sajta. Dobijanje statističkih podataka nam omogućava da unapredimo naše usluge i učinimo ih zanimljivijim za Vas kao korisnika. U izuzetnim slučajevima kada se lični podaci prenose u SAD, Google podleže EU-US sistemu zaštite privatnosti (Privacy Shield),  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework External Link . Pravni osnov za korišćenje Google (Universal) Analytics je član 6. (1) (f) OUZP.

Google (Universal) Analytics koristi tehnike, kao što su kolačići - tekstualne datoteke koje su čuvaju na Vašem računaru  - koji omogućavaju da se analizira Vaše korišćenje veb-sajta. Informacije o Vašem korišćenju ovog veb-sajta se  obično šalju na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, kada se IP adresa anonimizuje na ovom veb-sajtu, IP adresa se skraćuje pre prenošenja u države članice Evropske unije ili druge države potpisnice Konvencije o Evropskom Ekonomskom Prostoru. Samo se u izuzetnim slučajevima potpuna IP adresa šalje na Google server u SAD i skraćuje tamo. Anonimizovana IP adresa koju Vaš pretraživač prenese u okviru Google Analytics se neće spajati sa drugim Google podacima.

Takođe, možete da sprečite da podaci koje kolačić generiše u vezi sa Vašim korišćenjem veb-sajta (uključujući i Vašu IP adresu) budu prikupljeni i poslati Google-u, a možete da sprečite i da Google obrađuje podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač (browser plug-in) dostupan preko sledećeg linka:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en External Link .

Kao alternativu dodatku za pretraživač možete da kliknete na ovaj link . kako biste sprečili da Google Analytics u budućnosti prikuplja podatke na ovom veb-sajtu. Kolačić za isključivanje (opt-out cookie) će se zatim čuvati na Vašem krajnjem uređaju. Ako obrišete kolačiće, morate ponovo da kliknete na link .

 

Primaoci ličnih podataka i prenos podataka u treće zemlje

Neželjeni događaji

Ako postanemo svesni potencijalnih slučajeva neželjenih reakcija na neki od naših proizvoda, imamo zakonsku obavezu da dokumentujemo i podelimo sa vlastima širom sveta relevantne informacije, uključujući i lične informacije, a gde je potrebno za dalju procenu, i da kontaktiramo lica koja su prijavila događaj.

Ostvarivanje prava

Da bismo ostvarili ili zaštitili svoja prava ili prava trećih lica sa nosiocima tih prava, konsultantima i vlastima.

Eksterni pružaoci usluga za obradu podataka:

Koristimo pružaoce usluga koji nas podržavaju u izvršavanju naših usluga. Ovi pružaoci usluga obrađuju Vaše podatke u naše ime, u skladu sa našim uputstvima i pod našim nadzorom isključivo u svrhe opisane u ovoj politici zaštite privatnosti. Ovi pružaoci usluga takođe mogu da budu locirani izvan EU (npr. usluga "G Suite" Google Irska). Mi ćemo preduzeti sve neophodne korake kako bismo osigurali da su podaci koje pružate adekvatno zaštićeni u skladu sa zahtevima zakona o zaštiti podataka Evropske unije. Ako se Vaši podaci prenose u zemlje izvan regiona EEP, obezbeđujemo odgovarajući nivo zaštite podataka putem odgovarajućih garancija, kao što su tzv. standardne klauzule o zaštiti podataka koje predviđa Komisija EU, rezolucija o adekvatnosti EU ili tzv. EU-US sistem zaštite privatnosti (Privacy Shield).

Bezbednost podataka

Mi koristimo tehničke i organizacione mere bezbednosti da zaštitimo Vaše lične podatke od zloupotrebe, gubitka, uništenja ili od pristupa neovlašćenih lica. Naše mere bezbednosti su u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima.

Vaša prava i kontakt informacije

Opšta prava

Možete da zatražite informacije o Vašim podacima koji se čuvaju i imate pravo da primate podatke koje ste dali u uobičajenom i mašinsko čitljivom obliku. Pored toga, u opravdanim slučajevima možete takođe da zatražite brisanje, ispravke ili ograničavanje obrade podataka. Ako se Vaši lični podaci prenose u zemlju izvan EU koja ne pruža odgovarajuću zaštitu, možete zatražiti fotokopiju ugovora ili drugu garanciju kojom se sprovodi odgovarajuća zaštita ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Pored toga, u opravdanim slučajevima možete da uložite prigovor na obradu ličnih podataka kada obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu našeg legitimnog interesa (to je slučaj ako se kao pravni osnov navodi član 6. f) OUZP). Ovo se posebno odnosi na obradu podataka u analitičke i marketinške svrhe od strane Google (Universal) Analytics.

Povlačenje Vaše saglasnosti

Ukoliko ste dali svoju saglasnost za obradu ličnih podataka u kontekstu korišćenja našeg veb-sajta i usluga povezanih sa njim, možete da povučete ovu saglasnost u bilo kom trenutku što će važiti i u budućnosti.

Kontakt informacije

Da biste ostvarili ova prava, molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka. Našeg službenika za zaštitu podataka možete da kontaktirate na gorenavedenu adresu.
Pored toga, možete da se obratite i organu za zaštitu podataka koji je odgovoran za nas ukoliko imate bilo kakvih razloga za zabrinutost: Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

Izjava o zaštiti podataka od: 31.05.2018.


PRETRAGA