Meta menu


Kontrola kvaliteta

Sistem kontrole kvaliteta garantuje besprekorni kvalitet porizvoda

Kompanija BERLIN-CHEMIE ima strogo isplaniran i ispravno implementiran sistem kontrole kvaliteta.

Kao proizvođači lekova, potpuno smo svesni naše odgovornosti prema našim kupcima, pacijentima, lekarima, apotekarima i distributerima. Uz angažovanje i predanost svih zaposlenih u kompaniji BERLIN-CHEMIE, naš glavni prioritet po pitanju kvaliteta je da se postigne najviši mogući stepen zadovoljstva kod kupaca.

To garantujemo proizvodnjom lekova koji su izrazito:

  • efikasni
  • sigurni
  • kvalitetni

Lekovi naše kompanije se proizvode i kontrolišu prema međunarodnim GMP pravilima. Svi detalji o proizvodnji, kao i kontrola u toku proizvodnje i gotovog proizvoda su dokumentovani.

Novi proizvodi se razvijaju prema GMP, GCP i GLP smernicama za istraživanja.


PRETRAGA