Meta menu


Klinička istraživanja

Ispitivanje novih lekova na ljudima

Sektor za klinička istraživanja u BERLIN-CHEMIE AG je deo Istraživačkog tima MENARINI.

Ovaj sektor sprovodi sve faze kliničkog razvoja, od prve primene na ljudima do odobrenja leka. U poslednjih nekoliko godina, u međunarodne kliničke studije je uključeno više od 6.000 pacijenata.

U okviru Sektora za klinička istraživanja radi visoko specijalizovan tim naučnika iz raznih naučnih disciplina.


PRETRAGA