Meta menu


Farmakološki razvoj lekova

Kombinacija aktivnih supstanci i pomoćnih susptanci u obliku leka

Pojam “galenski preparati” je izveden iz imena grčko-rimskog lekara Klaudiusa Galena Lekar cara Marka Aurelija je utvrdio sistematično i efikasno doziranje lekova i postavio osnove za moderne lekove.

U sektoru Galenik Abteilung kompanije BERLIN-CHEMIE (srpski: Sektor za farmakološki razvoj), osoblje je uključeno u sva pitanja koja nastaju usled dalje obrade aktivnih supstanci do gotovog leka. To znači da se osnovne komponente razvijaju za:

  • čvrste lekove, kao što su tablete i liofilizati
  • polučvrste lekove, kao što su masti i kreme
  • tečne preparate, kao što su rastvori i rastvori za injekcije

Zatim se ispituje stabilnost novorazvijenih lekova. Sektor za farmakološki razvoj izrađuje sve neophodne uzorke za kliničke studije kojima se naknadno utvrđuje efikasnost i bezbednost proizvoda.

Zaposleni u Sektoru za farmakološki razvoj su uključeni u preko 50 različitih istraživačkih i razvojnih projekata za celu MENARINI Grupu.

Visoko motivisanim zaposlenima su na raspolaganju moderne prostorije koje su opremljene tehnologijom čistih prostorija; nova oprema za proizvodnju i pakovanje omogućava izradu kliničkih uzoraka na najvišem nivou.


PRETRAGA