Meta menu


Istraživanje i razvoj

Istraživanje i razvoj

Inovacije u službi zdravlja

Kao član Nemačkog udruženja proizvođača inovativnih lekova, kompanija Berlin Chemie AG se zalaže za inovacije. Cilj našeg istraživanja je pružanje pomoći bolesnim ljudima i omogućavanje boljeg kvaliteta njihovog života.

Sektor istraživanja i razvoja kompanije Berlin Chemie AG je deo Menarini istraživanja. Posebna funkcija je hemijsko analitički razvoj novih aktivnih supstanci, farmaceutski razvoj doza i klinička istraživanja.

Naš istraživački rad se temelji na razvoju inovativnih lekova u sledećim oblastima:

  • Inflamatorne bolesti i bol
  • Kardiovaskularne bolesti
  • Onkologija
  • Virusne bolesti

Osnovne faze razvoja lekova su pod nadzorom zaposlenih u Berlin Chemie.


PRETRAGA