Meta menu


Naše globalno učešće

BERLIN-CHEMIE je uspešan na medjunarodnom nivou i odgovoran na nivou globalne MENARINI GROUP  External Link za aktivnosi u više od 30 zemalja centralne i istočne Evrope kao i centralne Azije. Kompanija održava aktivnim zastupništva i predstavništva u većini pomenutih zemalja.

BERLIN-CHEMIE je pouzdan partner u zdravstvenoj politici. Sa našim proizvodima i modelom znati kako, namera nam je da aktivno učestvujemo u rešavanju različitih problema na nivou zdravstvene politike u navedenim regijama. Zarad ovog cilja, BERLIN CHEMIE je razvio uspešna partnerstva na svim nivoima u mnogim zemljama.

Imamo izuzetno visok stalni rast prodaje. Lokakni timovi zaposlenih su garancija ovog uspeha. Adekvatno motivisani i odlično obučeni, u svom svakodnevnom radu oslanjaju se kako na inovativne proizvode istraživačkog tima MENARINI tako i na tradicionalne, već afirmisane lekove.

Veoma razvijena i uspešna saradnja izmedju timova zaposlenih izvan i unutar centrale Berlin Chemie omogućava kontinuiranu razmenu informacija, vodjenje ispravne dokumentacije na visoko profesionalnom nivou, kao i blagovremeno planiranje prodaje i proizvodnje u Berlinu bez obzira na udaljenosti ili vremenske i klimatske zone.


PRETRAGA